Tên đăng nhập Mật khẩu
Ghi nhớ
Quên mật khẩu
Đăng ký thành viênTin mới nhận
Công văn số 02-NQ-LĐLĐ gửi Hiệu trưởng các trường MN, TH,CBCT, THCS.BDGD, TT.Hướng nghiệp. - Hướng dẫn số : 22-HD-LĐLĐ Gửi Hiệu trưởng MN,TH,CBCT,THCS,CBCT,BDGD,TT.Hướng nghiệp. - Thông báo số 1596-TB-GDĐT gửi hiệu trưởng các trường Mầm non, BDGD. -
 List Slider Demo - Jssor Slider, Slideshow with Javascript Source Code
Lễ khai mạc Tuần Lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015
Lễ khai mạc Tuần Lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015
Hội nghị tổng kết năm học 2014-2015
Hội nghị tổng kết năm học 2014-2015
ĐOÀN KIỂM TRA THẨM ĐỊNH TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ NHƠN HUYỆN CẦN GIỜ ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1
ĐOÀN KIỂM TRA THẨM ĐỊNH TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ NHƠN HUYỆN CẦN GIỜ ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1
Trường đầu tiên cấp THCS của huyện Cần Giờ được đề xuất UBND Thành Phố công nhận chuẩn quốc gia
Trường đầu tiên cấp THCS của huyện Cần Giờ được đề xuất UBND Thành Phố công nhận chuẩn quốc gia
Hội nghị sơ kết Công đoàn Giáo dục, hoạt động học kỳ I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2014
Hội nghị sơ kết Công đoàn Giáo dục, hoạt động học kỳ I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2014
Lễ kỷ niệm 32 năm “Ngày Nhà giáo Việt Nam” 20/11/1982 – 20/11/2014 và Tuyên dương, khen thưởng năm học 2013 – 2014
Lễ kỷ niệm 32 năm “Ngày Nhà giáo Việt Nam” 20/11/1982 – 20/11/2014 và Tuyên dương, khen thưởng năm học 2013 – 2014
Đại hội Hội Cựu giáo chức huyện Cần Giờ, lần thứ nhất nhiệm kỳ 2014-2019
Đại hội Hội Cựu giáo chức huyện Cần Giờ, lần thứ nhất nhiệm kỳ 2014-2019
Hội nghị tổng kết đợt phát động (Tuần lễ hướng ứng học tập suốt đời) năm 2014
Hội nghị tổng kết đợt phát động (Tuần lễ hướng ứng học tập suốt đời) năm 2014
Họp mặt nhân kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Hội LHPN (20/10/1930 - 20/10/2014) và kỷ niệm 04 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 - 20/10/2014)
Họp mặt nhân kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Hội LHPN (20/10/1930 - 20/10/2014) và kỷ niệm 04 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 - 20/10/2014)
LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2013 – 2014 VÀ TRIỄN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2014 – 2015 CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CẦN GIỜ
LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2013 – 2014 VÀ TRIỄN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2014 – 2015 CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CẦN GIỜ
javascript
 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
    Tin tỨC
   Lễ khai mạc Tuần Lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015

  Lễ khai mạc Tuần Lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015

   (09/10/2015)
 •  Hội nghị tổng kết năm học 2014-2015
 •  (29/08/2015)
 •  ĐOÀN KIỂM TRA THẨM ĐỊNH TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ NHƠN HUYỆN CẦN GIỜ ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1
 •  (02/06/2015)
 •  Trường đầu tiên cấp THCS của huyện Cần Giờ được đề xuất UBND Thành Phố công nhận chuẩn quốc gia
 •  (07/05/2015)
 •  Hội nghị sơ kết Công đoàn Giáo dục, hoạt động học kỳ I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2014
 •  (09/03/2015)
     Xem tiếp  
    TỔ CHỨC CÁN BỘ - THI ĐUA KHEN THƯỞNG
   
      Quyết định số 91/QĐ-UBND (về ban hành kế hoạch quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo...)(10/08/2015)
      Công vă số 876/TB-GDĐT (về cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia bồi dưỡng công tác quản lý giáo dục)(03/07/2015)
      Công văn số 44/TB-UBND (về tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2015)(01/07/2015)
      Công văn số 01/HD-BTĐKT (về hướng dẫn xét sáng kiến, các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng)(11/06/2015)
      Công văn số 116/NV (về chiêu sinh lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư - lưu trữ năm 2015)(01/06/2015)
      Công văn số 115/NV (về chiêu sinh lớp Trung cấp văn thư - lưu trữ năm 2015)(01/06/2015)
      Công văn số 921/GDĐT-MN (Về thực hiện công văn số 1303/BGDĐT-GDMN)(01/06/2015)
      Công văn số: 693-GDĐT gửi Hiệu trưởng các trường Tiểu học.(22/05/2015)
      Công văn số 690/GDĐT(21/05/2015)
      Các văn bản thi đua của các cấp(21/05/2015)
     Xem tiếp  
    THƯ MỜI
      Khẩn Thư mời số 1598-TM-GDĐT gửi Hiệu trưởng các trường THCS.(01/12/2015)
      Thư mời: 1579-TM-GDĐT gửi Hiệu trưởng các trường Tiểu học. THCS.(27/11/2015)
      Thư mời: 1575-TM-GDĐT gửi Hiệu trưởng các trường Mầm non, BDGD..(27/11/2015)
      Khẩn công văn số 1564-TM-GDDT gửi Hiệu trưởng các trường THCS.(26/11/2015)
      Khẩn công văn số 1551-TM-GDDT gửi Hiệu trưởng các trường THCS.(23/11/2015)
     Xem tiếp  
    VĂN BẢN
      Công văn số 02-NQ-LĐLĐ gửi Hiệu trưởng các trường MN, TH,CBCT, THCS.BDGD, TT.Hướng nghiệp.(02/12/2015)
      Hướng dẫn số : 22-HD-LĐLĐ Gửi Hiệu trưởng MN,TH,CBCT,THCS,CBCT,BDGD,TT.Hướng nghiệp.(02/12/2015)
      Thông báo số 1596-TB-GDĐT gửi hiệu trưởng các trường Mầm non, BDGD.(02/12/2015)
      Công văn số 2795/UBND(01/12/2015)
      Công văn số 1593-GDĐT gửi Hiệu trưởng các trường MN, TH,CBCT, THCS.BDGD, TT.Hướng nghiệp.(01/12/2015)
      Công văn số 1591-GDĐT gửi Hiệu trưởng các trường THCS.(01/12/2015)
      Báo cáo 1589-BC-GDDT gửi Hiệu trưởng các trường MN,TH ,THCS, CBCT, BDGD, TT.Hướng nghiệp.(01/12/2015)
      Khẩn công văn số 1585-GDDT gửi Hiệu trưởng các trường MN,TH,THCS.(01/12/2015)
      Công văn số: 142/CDGD(30/11/2015)
      Thông báo số 1570-TB-GDĐT gửi hiệu trưởng các trường Tiểu học.(30/11/2015)
     Xem tiếp  
    TÀI CHÍNH - CSVC - QUẢN LÝ DẠY THÊM, HỌC THÊM
      Văn bản của các cấp quy định, hướng dẫn dạy thêm, học thêm(05/06/2015)
      Hướng dẫn số 771/HD-GDĐT(05/06/2015)
      Công văn số 746/GDĐT (về tổng hợp báo cáo số liệu bàn ghế học sinh)(01/06/2015)
      Công văn số: 680-GDĐT gửi Hiệu trưởng các trường MN,TH,THCS,CBCT,BDGD, TT.Hướng nghiệp.(21/05/2015)
      Công văn số: 674-GDĐT gửi Hiệu trưởng các trường MN,TH,THCS,CBCT,BDGD,TT.Hướng nghiệp.THCS.(19/05/2015)
      Khẩn Công văn số: 634-GDĐT gửi đến các trường MN,TH,CBCT.THCS,BDGD, TT. Hướng nghiệp.(13/05/2015)
      Công văn số: 622-GDĐT gửi Hiệu trưởng các trường Mầm non ( công lập)(11/05/2015)
      Công văn số: 614-GDĐT gửi Hiệu trưởng các trường Mầm non.(08/05/2015)
      Công văn số: 2984-STC-QHPX ( Công văn Sở Tài chính) (06/05/2015)
      Khẩn Công văn số: 596-GDĐT gửi đến các trường MN,TH,THCS.(04/05/2015)
     Xem tiếp