Tên đăng nhập Mật khẩu
Ghi nhớ
Quên mật khẩu
Đăng ký thành viênTin mới nhận
Kế hoạch s61: 1851/KHLT-GDDT-CDGD - Mẫu báo cáo - Họp mặt nhân kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Hội LHPN (20/10/1930 - 20/10/2014) và kỷ niệm 04 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 - 20/10/2014) -
 List Slider Demo - Jssor Slider, Slideshow with Javascript Source Code
Họp mặt nhân kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Hội LHPN (20/10/1930 - 20/10/2014) và kỷ niệm 04 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 - 20/10/2014)
Họp mặt nhân kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Hội LHPN (20/10/1930 - 20/10/2014) và kỷ niệm 04 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 - 20/10/2014)
LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2013 – 2014 VÀ TRIỄN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2014 – 2015 CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CẦN GIỜ
LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2013 – 2014 VÀ TRIỄN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2014 – 2015 CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CẦN GIỜ
Lễ đón Bằng Công nhận Trường Mầm non Lý Nhơn đạt chuẩn quốc gia mức độ 1và Khai giảng năm học mới 2014-2015
Lễ đón Bằng Công nhận Trường Mầm non Lý Nhơn đạt chuẩn quốc gia mức độ 1và Khai giảng năm học mới 2014-2015
Lễ Khánh thành Trường Trung học cơ sở Cần Thạnh và Khai giảng năm học mới 2014-2015
Lễ Khánh thành Trường Trung học cơ sở Cần Thạnh và Khai giảng năm học mới 2014-2015
Lễ đón Bằng Công nhận Trường Tiểu học Vàm Sát đạt chuẩn quốc gia mức độ 1và Khai giảng năm học mới 2014-2015
Lễ đón Bằng Công nhận Trường Tiểu học Vàm Sát đạt chuẩn quốc gia mức độ 1và Khai giảng năm học mới 2014-2015
Hội thi “Nét vẽ xanh” lần thứ XVII cấp thành phố
Hội thi “Nét vẽ xanh” lần thứ XVII cấp thành phố
Hội nghị Tuyên dương khen thưởng năm học 2012 - 2013
Hội nghị Tuyên dương khen thưởng năm học 2012 - 2013
Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2013
Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2013
Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2012 – 2013
Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2012 – 2013
Lễ đón Bằng Công nhận Trường Tiểu học Long Thạnh đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và Khai giảng năm học mới 2013-2014
Lễ đón Bằng Công nhận Trường Tiểu học Long Thạnh đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và Khai giảng năm học mới 2013-2014
javascript
 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
  Tin tỨC

 Họp mặt nhân kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Hội LHPN (20/10/1930 - 20/10/2014) và kỷ niệm 04 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 - 20/10/2014) (21/10/2014)

 

 Lễ Khánh thành Trường Trung học cơ sở Cần Thạnh và Khai giảng năm học mới 2014-2015 (01/09/2014)

 

 Lễ đón Bằng Công nhận Trường Mầm non Lý Nhơn đạt chuẩn quốc gia mức độ 1và Khai giảng năm học mới 2014-2015 (01/09/2014)

 

 LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2013 – 2014 VÀ TRIỄN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2014 – 2015 CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CẦN GIỜ (01/09/2014)

 

 Lễ đón Bằng Công nhận Trường Tiểu học Vàm Sát đạt chuẩn quốc gia mức độ 1và Khai giảng năm học mới 2014-2015 (25/08/2014)

 

   Xem tiếp  
  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
    Công văn số: 1466/TB-GDĐT (Tuyển dụng giáo viên đợt 2 năm 2014 - 2015)(21/08/2014)
    Thông báo số: 1133/TB-GDĐT(03/07/2014)
    Kế hoạch số 912-KH-GDĐT gửi Hiệu trưởng các trường MN,MG,TH,THCS,CBCT,BDGD,TTTH-HN ( Kế hoạch nhắc lại)(25/06/2014)
    Thông báo số: 1094-TB-GDDT gửi Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH , THCS , CBCT, BDGD,TT.TH-HN trong huyện.(24/06/2014)
    Công văn số: 1988/GDĐT-TC (Bổ sung, điều chỉnh kế hoạch tổ chức xét tuyển viên chức) (23/06/2014)
   Xem tiếp  
  THƯ MỜI
    Thư mời số 1845/TM-GDĐT (về họp chuyên môn tin học cấp Tiểu học(20/10/2014)
    Khẩn Thư mời Số: 1839-TM- GDDT gửi Hiệu trưởng các trường tiểu học, CB Cần Thạnh.(20/10/2014)
    Thư mời số: 1819-TM-GDDT gửi Hiệu trưởng các trường MN,MG công lập và tư thục.(16/10/2014)
    Thư mời(14/10/2014)
    Thông số: 1770-TB-GDDT gửi các trường(13/10/2014)
   Xem tiếp  
  VĂN BẢN PHÒNG GDĐT
    Kế hoạch s61: 1851/KHLT-GDDT-CDGD(21/10/2014)
    Mẫu báo cáo(21/10/2014)
    Công văn số : 1836-GDDT gửi Hiệu trưởng các trường MN,MG,TH,THCS(21/10/2014)
    Quyết định số: 1030-QĐ-UBND gửi Hiệu trưởng các trường MN,MG,TH,THCS,CBCT, BDGD,TT,Hướng nghiệp.(21/10/2014)
    Công văn số : 1840-GDDT gửi Hiệu trưởng các trường tiểu học.(21/10/2014)
    Thông Báo số 1848-TB-GDDT gửi Hiệu trưởng các trường tiểu học, BDGD.(21/10/2014)
    Thông Báo số 1847-TB-GDDT gửi Hiệu trưởng các trường tiểu học, BDGD.(21/10/2014)
    Kế hoạch số: 1846-KH-GDDT gửi các đơn vị trường học, BDGD,TT.HN(21/10/2014)
    Công văn số: 1828-GDDT gửi Hiệu trưởng các trường MN,MG,TH, THCS, CBCT,BDGD,TT.HN.(20/10/2014)
    Tờ trình số: 1583-TTr-GDĐT gửi các trường học.(20/10/2014)
   Xem tiếp  
  VĂN BẢN Sở GDĐT TP. HỒ ChÍ MINH
    Văn bản số 3140/GDĐT-PC Về thực hiện Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh(19/09/2014)
    Công văn số: 4058/TrH( của Sở Giáo dục và Đào tạo)(04/12/2013)
    Về triển khai các phương án, biện pháp phòng, tránh, ứng phó siêu bão HaiYan (KHẨN)(08/11/2013)
    Thông báo khẩn số 4 - bão số 13(06/11/2013)
    Khẩn : Thông báo số 3 - ứng phó bão số 13(06/11/2013)
   Xem tiếp